25 de diciembre de 2012

Os cataláns, os galegos e os vascos serían anti-españoles se quixesen impoñer o seu modo de falar á xente de Castela; pero son patriotas cando aman a súa lingua e non queren cambiala por outra. Nós entendemos que a un galego, a un vasco ou a un catalán que non queira ser español se lle chame separatista; pero eu pregunto como se lle debe chamar a un galego que non queira ser galego, a un vasco que non queira ser vasco, a un catalán que non queira ser catalán. Estou seguro de que en Castela, a estos compatriotas lles chaman "buenos españoles", cando en realidade son traidores a sí mesmos e á terra que lles deu o ser. ¡Estos si que son separatistas!

Castelao